A listless person is like a living corpse for he can concentrate on nothing.
-B. K. S. Iyengar: Light on Yoga, s. 25

On selvää, että kymmensormitekniikan hallinta vähentää stressiä. Työn voi tehdä järkevämmin, kun on enemmän aikaa ajatella. Ja terveellisemmin. Seuraavassa muutamia käyttötarkoituksia taidolle.

Kehittyminen ihmisenä

Muistiinpanojen kirjoittaminen on tärkeää oman ajattelun ja maailmankäsityksen kehittymisen näkökulmasta. Esimerkiksi Lauri Järvilehto sanoo kirjassaan Hauskan oppimisen vallankumous, s. 187 seuraavasti:

Yksi ratkaisevan tärkeä taito luovassa työssä on muistiinpanojen tekeminen. Lähes kaikki kulttuurimme suuret nerot aina Leonardosta Edisoniin ja Hemingwaysta Picassoon ovat olleet lähes sairaalloisia muistiinpanojen tekijöitä.

Muistiinpanojen kirjoittelu omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen voi tulevaisuudessa poikia merkityksellisiä kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat positiivisesti useiden ihmisten elämään.

Tiedonhallinta

Tekstimuotoisen tiedon järjestely on tärkeää työtehtävissä, jotka vaativat luovaa panosta. Valintojen ja mahdollisuuksien viidakosta on kyettävä löytämään kestävät suunnat kehitykselle. Tarvitaan nykyaikaista tiedonhallintaa. Ideoita tallennetaan muistiin silloin kun ne ilmestyvät mieleen ja järjestellään myöhemmin relevanteiksi kokonaisuuksiksi. Toisin sanoen innovatiivinen suunnittelu ja "puurtaminen" jakautuvat osittain erillisiksi työmuodoiksi.

Sähköpostiviestintä

Sähköposti on saamassa virallisen sähköinen viestintäkanavan aseman. Hallituksen linjaus julkisten palvelujen digitalisaatiosta vahvistaa sähköpostin merkitystä. Kymmensormitekniikan harjoitteluun käytetty aika maksaa itsensä takaisin alle vuodessa, vaikka ihminen käyttäisi alle viisi minuuttia päivittäin sähköpostiin ja muuhun digitaaliseen viestintään. Sähköpostiohjelmien käyttö vaatii luontevaa kirjoitustekniikkaa sekä näppäinkomentojen käyttötaitoa.

Tiedon syöttäminen järjestelmään

Oli kyseessä sitten ammattimainen asiakkuudenhallinta tai Excel-taulukon solujen täyttö, tarvitaan luontevaa näppäintaidon osaamista. Sovellusalueita riittää esimerkiksi koulutusalalla ja liike-elämässä pilvin pimein. Monen alan tulevaisuus lepää todennäköisesti ennakoivassa analytiikassa eli dataan perustuvissa ja dataa sopivasti hyödyntävissä järjestelmissä.

Näppäinkomennot

Lähes kaikki ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut tietokonesovellukset suosivat näppäinkomentojen käyttöä. Näppäinkomennot ovat ergonominen vaihtoehto runsaalle hiiren käytölle. Ilman luontevaa kymmensormitekniikan hallintaa ei voi kunnolla oppia näppäinkomentoja ja sitä kautta antaa työn tekemiselle aikaisempaa vahvempi, luonteva elementti.

2018 Riku E. Järvinen. Sivujen taustalla vaikuttaa Bootstrap.